Aviso legal

No se admiten más comentarios

  • Salud Laboral Gallega, S.L.U foi benefiaria dunha subvención enmarcada dentro os proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, Resoución do 29 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións a proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2023 (DOG nº 20, do 30 de xaneiro de 2023) para a implantación das medidas de protección e mellora das condición nos centros de traballo.
  • Salud Laboral Gallega, S.L.U foi benefiaria dunha subvención enmarcada dentro os proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020 (DOG nº 16, do 25 de xaneiro de 2022), modificada pola Resolución do 22 de febrero de 2022 (DOG núm 39, do 25 de febrero) para a implantación das medidas de protección contra o risco de exposición por inhalación de polvo e sílice cristalina respirables xerado no proceso de traballo como axente cancerixeno no sector mineiro.