Contacta

PASEO DEL MALECÓN, 15 BAJO (O BARCO DE VALDEORRAS)

Teléfono: 988682610

E-mail: info@slgprevencion.es

No se admiten más comentarios

  • Salud Laboral Gallega, S.L.U foi benefiaria dunha subvención enmarcada dentro os proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas con Feader no marco do PDR de Galicia 2014-2020 (DOG nº 16, do 25 de xaneiro de 2022), modificada pola Resolución do 22 de febrero de 2022 (DOG núm 39, do 25 de febrero) para a implantación das medidas de protección contra o risco de exposición por inhalación de polvo e sílice cristalina respirables xerado no proceso de traballo como axente cancerixeno no sector mineiro.